Isnin, 20 Julai 2015

Huraian Tentang Perkataan Imam Syafi'i: Apabila sahih suatu hadis maka ia adalah mazhabku



Huraian Tentang Perkataan Imam Syafie (اذا صح الحديث فهو مذهبي-"Apabila sahih suatu hadis maka ia adalah mazhabku")

[Tulisan Hafiz Al Hasyiri]

Huraian Tentang Perkataan Imam Syafie 
(اذا صح الحديث فهو مذهبي-"Apabila shahih suatu hadis maka ia adalah mazhabku")

Perkataan Imam Syafie sering kali disalah ertikan oleh Wahabi Sebahagian daripada Wahabi menggunakan perkataan ini bagi :

1) Menyatakan Imam Syafie tidak mahu pengikutnya taksub kepadanya.
2) Menyatakan Imam Syafie menyatakan jika menemui hadis sahih yang bercanggah dengan pendapatnya, maka tinggalkan pendapatnya.
3) Menggunakan perkataan ini bagi mendakwa Imam Syafie juga menggalakkan agar berpegang kepada hadis sahih sahaja bukan kepada mazhabnya.
4) Wahabi juga menggunakan perkataan ini bagi menyokong perjuangan mereka iaitu tidak bermazhab.
5) Wahabi menggunakan perkataan ini dan perkataan seumpamanya yg dtg drp Imam Mazhab utk menggalakan agar meninggalkan mazhab.

¿?¿? Soalan kami, kepada siapakah perkataan ini ditujukan? Pada perhatian kami, ada tiga pendapat mengenai kata-kata ini ditujukan:

1) Imam Nawawi menyatakan dalam Al-Majmu’ :

“ Dari Imam As-Syafie r.h.m, beliau berkata: ‘Apabila kamu (para ulama) mendapati di dalam kitab yang aku tulis menyalahi dengan Sunnah Rasulullah s.a.w, maka berfatwalah kamu semua dengan Sunnah Rasulullah s.a.w dan tinggalkan pendapatku’. Dan diriwayatkan dari Imam Syafie juga: ‘Apabila ada hadis sahih yang maksudnya bertentangan dengan fatwaku, maka beramallah kamu dengan hadis itu dan tinggalkanlah perkataanku”. Atau di lain tempat beliau berkata: ‘Itulah mazhabku’.

- Bagaimanapun Imam An-Nawawi yang merupakan Mujtahid Mazhab atau Mujtahid Fatwa dalam mazhab Syafie telah menjelaskan perkataan Imam Syafie ini, antara lain beliau berkata :

- Dan apa yang dikatakan oleh Imam Syafie ini bukanlah ertinya bahawa kalau seseorang melihat hadis yang sahih, maka terus mengatakan: ‘Inilah mazhab Syafie’, kemudian terus beramal dengan zahir kalam itu semata-mata. Bahkan sebenarnya kalam Imam Syafie tersebut ditujukan kepada para ulama yang telah SAMPAI kepada peringkat ijtihad di dalam mazhab.”

- Di sini dapat kita faham bahawa ucapan Imam Syafie itu BUKANLAH tertuju kepada orang awam, tetapi ditujukan kepada ULAMA yang telah mencapai tahap ijtihad. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Imam Syafie tidak pernah menutup pintu ijtihad dan secara tidak lansung beliau telah mengajarkan satu qaedah dalam mengistinbat hukum. Ucapannya ini juga menunjukkan sifat TAWADHUK yang ada dalam diri beliau.

2) Banyak hadis sahih yang telah sampai kepada Imam Syafie atau yang ia mengetahui tetapi ia tidak beramal dengan zahir hadis itu kerana Imam Syafie mengeluarkan hukum daripada hadis yang TERLEBIH RAJIH daripadanya. Terkadang hadis itu MANSUKH (hadis yang dibatalkan hukumnya) atau ada hadis yang lain yang menTAKHSISkan atau Imam Syafie telah menTAKWIL (mengambil makna lain selain daripada makna zahir) hadis itu atau lainnya.

3) Ada setengah ulama menyebut bahawa perkataan ini ditujukan kepada Ashab (anak murid) Imam Syafie iaitu Imam Al-Muzani dan Imam Al-Buwaithi ketika mereka mengemukakan pertanyaan ‘yang mana satu hendak dipegang antara dua perkataan Imam Syafie iaitu Qaul Qadim (pendapat Imam Syafie semasa di Baghdad) dan Qaul Jadid (pendapat Imam Syafie semasa di Mesir’). Maka Imam Syafie memberi jawapan dengan berkata : اذا صح الحديث فهو مذهبي (maksudnya : pendapat yang manakah yang menepati dengan hadis sahih, itulah mazhabku)

~~~> Oleh kerana itu perkataan Imam Syafie tersebut dibahaskan di dalam Muqaddimah Majmu’ Imam Nawawi sebelum beliau masuk kepada tajuk :
“Fasal bagi setiap masalah feqah ada padanya dua pendapat di sisi Imam Syafie iaitu qaul qadim dan qaul jadid”

~~~> Persoalan yang mudah, adakah sama pengertian WaHaBi terhadap kata-kata Imam Syafie sama dengan pengertian di atas?

- Kalau dalam memahami perkataan Imam Syafie sahaja kamu sudah tersilap bagaimanakah kamu hendak memahami Al-Quran dan Hadis secara terus?


Sumber:
https://www.facebook.com/notes/adab-ilmu-original/huraian-tentang-perkataan-imam-syafie-%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%B5%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D9%81%D9%87%D9%88-%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A-apabila-sahih-suat/328383797335423

atau: Klik

Sumber lain : Klik




Tiada ulasan:

Catat Ulasan