Rabu, 12 Januari 2011

Syeikh Jalaluddin Al-Asyi memberikan peringatan, katanya:-

“Ingat-ingat kiranya yang memberi fatwa, maka adalah bahaya yang besar pada memberi fatwa itu belum lagi tahqiq sesuatu masalah daripada hadis, dan dalil, atau daripada kitab segala ulama. Maka janganlah difatwakan sekali-kali akan dia ...”