Ahad, 28 Jun 2009

Apabila Berlaku Khilaf Para Ulama' Mazhab Syafi'i

Apabila berlaku khilaf di antara para ulama' Mazhab Syafi'i dalam suatu masalah dan mana satu ulama' yang hendak dipegang fatwanya.

Maka berkata Sayyid Al-Bakry Ad-Dimyathy Asy-Syafi'i dalam kitabnya "I'anatuth Tholibin" Juz I Halaman 19, berikut :-

إِنَّ الْمُعْتَمَدَ فِي الْمَذْهَبِ لِلْحُكْمِ وَالْفَتْوَى مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ فَمَا جَزَمَ بِهِ النَّوَوِيُّ فَالرَّافِعِيُّ فَمَا رَجَحَهُ اْلأَكْثَرُ فَاْلأَعْلَمُ وَاْلأَوْرَعْ

"Bahawasanya pendapat ulama' yang boleh dijadikan pegangan dalam Mazhab (Syafi'i) untuk menetapkan suatu hukum dan berfatwa, ialah : Pendapat yang telah disepakati oleh dua Syeikh (Imam Nawawi dam Imam Rofi'i sebab kedua ulama' inilah yang telah mendapat gelar "Mujtahid Fatwa" dalam Mazhab Syafi'i), kemudian pendapat yang dipilih oleh Imam Nawawi saja, kemudian pendapat yang dipilih oleh Imam Rofi'i ('Abdul Karim ibn Muhammad, pengarang kitab Fiqh "Fathul 'Aziz Syarah Al-Wajiz" setebal 20 jilid, beliau wafat pada tahun 623H.) saja. kemudian pendapat yang didukung oleh ulama' terbanyak, dan kemudian pendapat ulama' yang terpandai dan yang paling soleh (menjauhkan diri dari segala dosa)."